© Monstrante (Pty) Ltd 2017 

Kopiereg bestaan op die werk vervat in hierdie webtuiste. Enige ongemagtigde reproduksie, publikasie, uitsending of aanpassing of enige ander ongemagtigde handeling ten opsigte van enige van die werke is dade van kopieregskending en maak die dader aanspreeklik vir kopieregskending en kan in sekere omstandighede die dader onderhewig maak aan kriminele vervolging.

Webtuiste-ontwerp deur UPPE Marketing

Copyright subsists in the work contained on this website. Any unauthorised reproduction, publication, broadcasting or adaption or any other unauthorised dealing in respect of any of the works are acts of copyright infringement and make the Doer liable for civil law copyright infringement and may in certain circumstances make the Doer liable to criminal prosecution.

Website design by UPPE Marketing

KORPORATIEWE BESTUUR EN LEIERSKAP IN SKOLE EN ORGANISASIES 

DIE HOE

2018

Hierdie opleidingsprogram word sedert 2017 met sukses deur Monstrante aangebied en het nog ‘n groep Hoofde, Adjunk-hoofde en senior personeel van verskeie vooraanstaande skole vanaf 21 Februarie tot 7 November 2018  hierdie program suksesvol voltooi en sodoende 100 CPTD-punte soos deur SARO geakrediteer, verdien.

Agter vlnr: Deon Botes (Afrikaanse Hoër Seunskool), Neels Snyman (Laerskool Garsfontein), Nico Wiggill (Laerskool Monumentpark), Salie Kritzinger (Laerskool Monumentpark), Perry Joynt (Afrikaanse Hoër Seunskool), Louis Dey (Laerskool Constantiapark), Isabel du Toit (Laerskool Constantiapark), Hermie Nel (Laerskool Constantiapark), Annieka Moolman (Laerskool Constantiapark), Linda Wonigkeit (Laerskool Garsfontein), Heinrigh van Jaarsveldt (Afrikaanse Hoër Seunskool).

Voor vlnr: Mariëtte van Niekerk (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria), Marina Cronjè (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria), Stefanie Visser (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria), Ina Bosman (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria), Phyl-Marie Hall (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria), Gretha van der Merwe (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria).

Afwesig: Vic Rijnen (Laerskool Tzaneen), Willes Steenkamp (Laerskool Tzaneen), Steven Cremore (Laerskool Tzaneen).

2018 - 2019

Monstrante het in 2018 ook ‘n program oor leierskap ontwikkel. Die eerste module van hierdie program is vir die leiers van die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria tydens hulle VLR-kamp in Oktober 2018 deur Carin Rijnen aangebied. Die ander 7 Modules word in 2019 deur hierdie groep leerders bygewoon en voltooi. Verskeie ander en bykomende leierskapsprogramme vir ‘n breër mark word ook vir 2019 deur Monstrante ontwikkel.

2017

Hoofde, adjunk hoofde en senior personeel van ses skole in Tshwane, het vanaf 15 Maart tot 22 November 2017, Monstrante se opleidingsprogram van 10 modules oor Korporatiewe Bestuur in Skole - Die Hoe, suksesvol voltooi. Die terugvoering wat van hierdie groep ontvang is, was uiters positief en Monstrante beskou elkeen van hierdie individue as ambassadeurs van die program. Hartlik geluk aan elkeen in hierdie groep. Monstrante is trots op julle en wens elkeen sterkte en voorspoed toe met die toepassing van wat julle oor korporatiewe bestuur, asook die suksesvolle bestuur van julle skole, geleer het.  

Agter vlnr: Frans Venter (Hoërskool Pretoria-Noord), Ilse de Villiers (Laerskool Lynnwood). 

Willem van der Wal (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria), Leon Bantjes (Hoërskool Garsfontein), 

Marna Jordaan (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria), Isabel Troskie (Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria),

Kurt Labuschagne (Laerskool Lynnwood), Nico Loggenberg (Laerskool Lynnwood). Tiaan Basson (Laerskool Wonderboom-Suid)

Voor vlnr: Nico Coetzee (Laerskool Tygerpoort), Rina Pretorius (Laerskool Wonderboom-Suid),

Neels Driescher (Hoërskool Pretoria-Noord), Waldo Prinsloo (Laerskool Tygerpoort).