© Monstrante (Pty) Ltd 2017 

Kopiereg bestaan op die werk vervat in hierdie webtuiste. Enige ongemagtigde reproduksie, publikasie, uitsending of aanpassing of enige ander ongemagtigde handeling ten opsigte van enige van die werke is dade van kopieregskending en maak die dader aanspreeklik vir kopieregskending en kan in sekere omstandighede die dader onderhewig maak aan kriminele vervolging.

Webtuiste-ontwerp deur UPPE Marketing

Copyright subsists in the work contained on this website. Any unauthorised reproduction, publication, broadcasting or adaption or any other unauthorised dealing in respect of any of the works are acts of copyright infringement and make the Doer liable for civil law copyright infringement and may in certain circumstances make the Doer liable to criminal prosecution.

Website design by UPPE Marketing

PROGRAMMATUUR-PLATFORM

BEKEND AS BUSINESS NAVIGATOR

Monstrante se programmatuur-platform, Business Navigator, het ‘n intuïtiewe en maklik-om-te-gebruik koppelvlak waar alle dokumente, riglyne en beleide op ‘n professionele wyse opgestel en gegenereer kan word deur gebruik te maak van Monstrante se template en voorbeelde. Die Business Navigator word verder ondersteun deur:

  • Fasilitering van strategiese werksessies.

  • Motiveringspraatjies en -aanbiedings.

  • Opleiding en hulp in die voorbereiding en opstel van 'n ondernemingstrategie.

  • Opleiding en ‘n kursus in korporatiewe bestuur, die "Hoe".

  • Mentor van uitvoerende en senior bestuurders.

Bespreek ‘n aanbieding aan my span

Indien jy meer te wete wil kom oor die praktiese funksionaliteit van Business Navigator en hoe intuïtief en maklik dit vir jou en jou span is om te gebruik, kies asseblief die bespreek nou-blokkie om 'n e-posversoek te rig waarin ‘n aanbieding van die Business Navigator-programmatuur met al die ondersteuningsdienste en -oplossings, aangevra word.

Bespreek ‘n aanbieding aan my span

Nooi ons om ‘n aanbieding te kom doen sodat jy ‘n ingeligte besluit kan neem rakende Monstrante se produkte en dienste. Jou sleutelbestuur en personeel sal ‘n 40 minute lange aanbieding ontvang waarin al die prosesse, template, opleiding en voordele uiteengesit sal word. Dit is ook die ideale geleentheid om al jou vrae te beantwoord. 

Versoek ’n oudit van my onderneming se prosesse en beleide

Indien jy ’n ontleding van jou ondernemingstelsels en -prosesse vereis om die potensiële voordeel van Monstrante se produkte en diens te bepaal, bespreek gerus ’n gratis oudit. Ons sal op ons beurt help om vas te stel tot watter mate en waar presies al die voordele lê. 

Please reload