© Monstrante (Pty) Ltd 2017 

Kopiereg bestaan op die werk vervat in hierdie webtuiste. Enige ongemagtigde reproduksie, publikasie, uitsending of aanpassing of enige ander ongemagtigde handeling ten opsigte van enige van die werke is dade van kopieregskending en maak die dader aanspreeklik vir kopieregskending en kan in sekere omstandighede die dader onderhewig maak aan kriminele vervolging.

Webtuiste-ontwerp deur UPPE Marketing

Copyright subsists in the work contained on this website. Any unauthorised reproduction, publication, broadcasting or adaption or any other unauthorised dealing in respect of any of the works are acts of copyright infringement and make the Doer liable for civil law copyright infringement and may in certain circumstances make the Doer liable to criminal prosecution.

Website design by UPPE Marketing

 TEMPLAATREEKS

Kies, redigeer en druk meer as 400 template en voorbeelde van dokumente, riglyne en beleide om korporatiewe dokumente met jou eie handelsmerk daarop te genereer en om te voldoen aan goeie korporatiewe bestuursbeginsels en -beleide.

Meer oor ons template

Vir ’n oorsig van ons reeks template, kies asseblief die kontak nou-blokkie om 'n e-posversoek te rig waarin ’n PDF-voorbeeld van sommige van ons template aangevra word. Indien jy ’n uitgebreide lys vereis, kan jy dit sodanig in die e-pos versoek en ons sal jou dan kontak. 

Please reload

“Na 21 jaar as skoolhoof voel ek vir die eerste keer bemagtig en gerus dat my beheerliggaam hul funksies verrig soos voorgeskryf. Met gesonde korporatiewe beginsels as basis het die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria na 'n hoër vlak beweeg wat ons mededingend maak met enige privaat skool en kan ons net van krag tot krag gaan. Ek kan dit sonder voorbehoud vir enige skool aanbeveel.” 

Marna Jordaan, skoolhoof van die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria