© Monstrante (Pty) Ltd 2017 

Kopiereg bestaan op die werk vervat in hierdie webtuiste. Enige ongemagtigde reproduksie, publikasie, uitsending of aanpassing of enige ander ongemagtigde handeling ten opsigte van enige van die werke is dade van kopieregskending en maak die dader aanspreeklik vir kopieregskending en kan in sekere omstandighede die dader onderhewig maak aan kriminele vervolging.

Webtuiste-ontwerp deur UPPE Marketing

Copyright subsists in the work contained on this website. Any unauthorised reproduction, publication, broadcasting or adaption or any other unauthorised dealing in respect of any of the works are acts of copyright infringement and make the Doer liable for civil law copyright infringement and may in certain circumstances make the Doer liable to criminal prosecution.

Website design by UPPE Marketing

OOR ONS

Elke persoon en onderneming droom om sy of haar doelwitte en sodoende die hoogste piek te bereik, om te oorwin en op die piek van sy of haar eie Everest te staan. 

 

Monstrante sal jou toerus met die regte gereedskap en kennis en jou navigeer om hierdie drome te vervul en die hoogste piek te bereik. Jy sal self jou eie berg klim, maar ons sal jou die riglyne gee om die regte goed reg te doen. 

 

Ons navorsing dui daarop dat die meeste klein- en mediumgrootte ondernemings asook skole, slegs toegang het tot 45% van die korporatiewe bestuursdokumente, riglyne en beleide wat hulle nodig het en wat die basiese vereiste is om te voldoen aan die King III-riglyne vir goeie korporatiewe bestuurspraktyk.

 

Die meeste entrepreneurs en skoolhoofde  het nie die nodige opleiding of blootstelling aan behoorlike korporatiewe bestuursbeginsels en -praktyk nie.

 

Monstrante se besigheidskonsultante het meer as 20 jaar bestuursondervinding en -kennis as voormalige Uitvoerende Hoof en uitvoerende bestuurders van 'n groot nasionale onderneming om met ander ondernemings en skole te deel oor wat om te doen en hoe om die gestelde doelwitte te bereik.

Monstrante sal:

• jou voorsien van al die gedetailleerde dokumentasie in templaat-formaat; 

• jou oplei en toerus met al die praktiese kennis; en

• die mees innoverende tegnologieë en toepassingsplatforms wat beskikbaar is, aanwend.

SARO-ONDERSKRYWING EN CPTD-PUNTE

 

Monstrante (Edms) Bpk is deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders as diensverskaffer goedgekeur met diensverskaffernommer PR13260.

Die opleidingsprogram oor Korporatiewe Bestuur in Skole - Die Hoe, word ook deur SARO onderskryf en is 10 CPTD-punte per module toegeken.

Dit beteken dat onderwyspersoneel wat hierdie kursus oor 10 maande voltooi, 100 CPTD-punte kan ontvang. 

Anton Rijnen
Uitvoerende Hoof Monstrante 

Anton Rijnen is die Uitvoerende Hoof van Monstrante (Edms) Bpk. Hy was vanaf 2014 tot 2016 die Groep Uitvoerende Hoof van Strata Healthcare Management (Edms) Bpk en vanaf 1999 tot 2013, Uitvoerende Hoof van Medihelp Mediese Skema.

 

In artikels wat tussen 2004 en 2011 in die publikasie van die Corporate Research Foundation Institute (CRF), getiteld “Leading Managers of South Africa”, verskyn het, beskryf hulle hom soos volg:  ’n Voorloper op die gebied van verandering in ons land; iemand wat deur sy voorbeeld lei; ’n bekwame kommunikeerder; iemand met ’n passie vir mense; ’n baken van wedersydse vertroue; en die koning van transformasie. In die 2009/10 en 2010/11 publikasies is hy as een van die Top 10 bestuurders in Suid-Afrika aangewys.

 

Onder sy leierskap is Medihelp van ’n geslote skema vir uitsluitlik wit staatsamptenare omskep na een van die top 5 oop, mediese skemas in Suid-Afrika. Medihelp is ook vanaf 2005 tot 2008 aangewys as die beste mediese skema t.o.v. kliëntediens in Suid-Afrika. In 2009 tot 2013 was hulle onder die top 3. In die Deloitte se 2010 "Best Company to Work For" opname, het Medihelp die sewende plek behaal op die lys van beste mediumgrootte Suid-Afrikaanse maatskappye om voor te werk.

 

Anton was vanaf 2012 tot 2016 op die raad van die International Federation of Health Plans en het ook as direkteur in die Raad vir Gesondheidsorgfinansierders van Suidelike Afrika, die Curamed Hospitaalgroep, Health Quality Assessment (HQA) en die Health Funders Association gedien. 

 

As Uitvoerende Hoof van ’n nasionale maatskappy die afgelope 17 jaar, beskik hy oor omvattende ervaring en kennis van strategiese beplanning en die implementering daarvan, transformasie en verandering, die bestuur van mense en talent, prestasiebestuur, kliëntediens en doeltreffendheid, finansiële bestuur en -prestasie, produkontwikkeling, die verhoudingsbestuur van belanghebbendes en uitstekende korporatiewe bestuurs- en beheerpraktyk met die vermoë om organisasies suksesvol te konsulteer en op te lei en hul uitvoerende hoofde te mentor.