"LEER, LEI EN OORWIN."

 

— MONSTRANTE®

PRODUKTE EN DIENSTE

STRATEGIESE LEIDING EN BESIGHEIDSKONSULTASIE

Monstrante® help en rig organisasies en skole met hulle strategiese beplanningsproses.

icons2.png

Ons weet normaalweg WAT om te doen om ons organisasie of skool behoorlik te bestuur, maar vind die HOE soms uitdagend.

Bereik die hoogste piek van jou sukses met John C. Maxwell se leierskap- en persoonlike ontwikkelingsprogramme.

© Monstrante (Pty) Ltd 2020
Copyright subsists in the work contained on this website. Any unauthorised reproduction, publication, broadcasting or adaption or any other unauthorised dealing in respect of any of the works are acts of copyright infringement and make the Doer liable for civil law copyright infringement and may in certain circumstances make the Doer liable to criminal prosecution.
Website design by UPPE Marketing