VOLWASSENES

 

Die volgende leierskap- en persoonlike ontwikkeling-opleidingsprogramme is almal gebaseer op die boeke van die befaamde Dr John C. Maxwell. Met hierdie programme, wat spesifiek gerig is op volwassenes, verken en ondersoek ons in sommige die verskeie aspekte van persoonlike ontwikkeling terwyl ons in ander die fundamentele aspekte van leierskapontwikkeling bekendstel.

Ten einde die betekenis en bedoeling van elke program van John C. Maxwell te behou, word die inhoud van hierdie opleidingsprogramme nie in Afrikaans weergegee nie.

 

Dit is egter belangrik om daarop te let dat Monstrante® hierdie programme wel ook in Afrikaans aanbied.

 

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES:

THE 15 INVALUABLE LAWS OF GROWTH – John C. Maxwell

 

TODAY MATTERS – John C. Maxwell

INTENTIONAL LIVING – John C. Maxwell

 

PUT YOUR DREAM TO THE TEST – John C. Maxwell

 

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMMES:

 

DEVELOPING THE LEADER WITHIN YOU 2.0 – John C. Maxwell

DEVELOPING THE LEADERS AROUND YOU – John C. Maxwell

EVERYONE COMMUNICATES, FEW CONNECT – John C. Maxwell

BECOMING A PERSON OF INFLUENCE – John C. Maxwell

SOMETIMES YOU WIN, SOMETIMES YOU LEARN – John C. Maxwell  

 

How to be a REAL success – John C. Maxwell

LEADERSHIP GOLD - John C. Maxwell

LEADERSHIFT - John C. Maxwell 

© Monstrante (Pty) Ltd 2020
Copyright subsists in the work contained on this website. Any unauthorised reproduction, publication, broadcasting or adaption or any other unauthorised dealing in respect of any of the works are acts of copyright infringement and make the Doer liable for civil law copyright infringement and may in certain circumstances make the Doer liable to criminal prosecution.
Website design by UPPE Marketing